Strona główna  
   
 

Spółka została utworzona w 2000 r. z inicjatywy pracowników publicznego zakładu opieki zdrowotnej zlikwidowanego z dniem 31.12.2000 r. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII KRS 0000120480.

KRS 0000120480

RPWDL 000000006584.

NIP: 549-20-87-221 | REGON: 357201615 | Kapitał podstawowy: 302.168,00 PLN | Kapitał zapasowy: 129.413,64 PLN | Kapitał rezerwowy: 287.445,69 PLN

 W zakres udzielanych świadczeń wchodzą:

  • PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
  • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
  • STOMATOLOGIA
  • REHABILITACJA 
  • LECZENIE UZALEŻNIEŃ w tym Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
  • DIAGNOSTYKA – laboratoryjna, RTG, USG, spirometryczna, audiometryczna i badania endoskopowe 
      w laryngologii
  • MEDYCYNA PRACY


Do poradni pacjenci rejestrują się:
- osobiście w okienku rejestracji
- telefonicznie
- za pośrednictwem osób trzecich.

Działalność medyczna prowadzona jest od 1 stycznia 2001 r. Świadczymy usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ oraz na zasadzie komercyjnej zgodnie z cennikiem.

Świadczenia  komercyjne/odpłatne są udzielane po wniesieniu opłaty w kasie zakładu zgodnie z obowiązującym cennikiem i ustawą o podatku VAT

NZOZ "VITA" Sp. z o. o. w dniu 30.09.2016 r. ZOSTAŁA WPISANA NA LISTĘ JEDNOSTEK AKREDYTOWANYCH PROWADZĄCYCH SPECJALIZACJE DLA LEKARZY W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ.

Jesteś naszym 1 gościem

 
NZOZ VITA Sp. z o. o. © 2011 strony internetowe
 
strony internetowe