TPK – TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
 • pielęgniarki/położnej
 • lekarską.

w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:
 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.
Porady są udzielane w czterech językach:
 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego funduszu Zdrowia ( www.nfz.gov.pl ).

Czytaj dalej

Poradnia Medycyny Sportowej

Szanowni Państwo

 Informujemy, że od dnia 6 maja 2019 r. w strukturach NZOZ „VITA” Sp. z o. o. w Brzeszczach działa komercyjna PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

Jest to poradnia, w której świadczenia udzielane są odpłatnie.

W ramach PORADNI MEDYCYNY SPORTOWEJ przeprowadza się badania i konsultacje specjalistyczne dla dzieci, młodzieży  i dorosłych do 23 roku życia uprawiających sport wyczynowo lub rekreacyjnie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o zdolności      do uprawiania danego sportu lub o przeciwwskazaniach do jego uprawiania.

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ znajduje się  w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej Nr 2 w Brzeszczach przy ul. Piłsudskiego 6 w pomieszczeniach Poradni Medycyny Pracy.

 Rejestracja:

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00,   

 Lekarz wydający orzeczenia przyjmuje:

 w poniedziałki w godzinach 15.00 – 16.30.

Poradnia na miejscu zapewnia dostęp do laboratorium analitycznego i badań diagnostycznych.

Cena za konsultacje i badania wraz z wydanym orzeczeniem lekarskim wynosi 100,00 zł. (nie dotyczy sportów walki oraz płetwonurków, gdzie wymagane są dodatkowe konsultacje i badania).

Czytaj dalej