TPK – TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
  • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
  • pielęgniarki/położnej
  • lekarską.

w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:
  • poradę medyczną
  • e–receptę
  • e–skierowanie
  • e–zwolnienie.
Porady są udzielane w czterech językach:
  • polskim
  • angielskim
  • rosyjskim
  • ukraińskim.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego funduszu Zdrowia ( www.nfz.gov.pl ).

« Powrót do aktualności