Pracownia RTG

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 2

ul. Piłsudskiego 6, Brzeszcze

lekarz medycyny

Jacek Turko

specjalista radiolog

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:
NZOZ „VITA” Sp z o. o.
VITA-Ambulatoryjne Centrum Medyczne
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 ul.Piłsudskiego 6 Brzeszcze
wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca nawykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu badań ogólnodiagnostycznych, zdj. stomatologicznych punktowych.

Decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
Decyzja Nr 2/143/07 z dn.14.11.2007 ze zmianami z dn.10.12.2014
Zgoda 3/7/2018 z dn.7.03.2018
dotyczące aparatów wytwarzających promieniowanie jonizujące:
aparat ogólnodiagnostyczny typu Bennet
aparat stomatologiczny punktowy typu Preva DC.

Pracownia przed uruchomieniem miała przeprowadzone pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dawek indywidualnych prowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.